lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdi

ATDALĪTĀJS epoksīdu sveķiem

0.5l
4751005616814
1179
pluss
minuss
  • Epoksīdu produkti
    Caurspīdīgi
  •  
    Kokam
  •  
    Metālam
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 22.06.2024.

Epoksīdu sveķu atdalītājs tā ir vasku un minerālo, dabīgo eļļu kompozīcija. Tiek pielietota, lai radītu antiadgezīvu (nelīpošu) klājumu uz formām, kas paredzētas epoksīdu sveķiem, silikonam, polimērmālam, ģipsim.
LIETOŠANA: Atdalītāju izsmidzina 20-30cm attālumā uz sausu un tīru virsmu. Uzklāšana veic 1-2 kārtās ar starpkārtu žūšanu 2 minūtes.
GALBĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no +5°С līdz +25°С. Glabāšanas laiks norādīts uz iepakojuma.
Bīstamības kategorijas: Asp. Tox 1. Signālvārds: Bīstami. Satur: Ogļūdeņraži. Produkta iedarbības raksturojums: H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Drošības prasību apzīmējumi: P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. P331 - NEIZRAISĪT vemšanu. P332+P313 - Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamu vai īpašu atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem. Papildus marķējums: EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Bīstamības kategorijas: Asp. Tox 1     
Signālvārds: Bīstami
Satur: Ogļūdeņraži
Produkta iedarbības raksturojums: H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Drošības prasību apzīmējumi: P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
P331 - NEIZRAISĪT vemšanu.
P332+P313 - Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet mediķu palīdzību.
P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamu vai īpašu atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem
Papildus marķējums: EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

Saistītās preces