lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdi

KOREKTORS epoksīdu sveķiem

0.5l
4751005616807
1096
pluss
minuss
  • Epoksīdu produkti
    Caurspīdīgi
  •  
    Kokam
  •  
    Metālam
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.07.2024.

Epoksīdu sveķu korektors neaizvietojams palīgs, lai iegūtu izstrādājumu no epoksīdu sveķiem bez defektiem. Tas efektīvi noņem gaisa burbuļus no epoksīdu virsmas, kas nav sacietējusi un izlīdzina to. Izstrādājums kļūst izteikti glancēts. 
LIETOŠANA: Izsmidziniet korektoru uz nesacietējušā epoksīda gala virsmas kārtas 15-20 cm attālumā no virsmas. Korektoru ieteicams uzklāt 10-20 minūšu laikā pēc pēdējās kārtās uzklāšanas. Izsmidzināšanu veicot pa visu izstrādājuma virsmu.
GALBĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no +5°С līdz +25°С. Glabāšanas laiks norādīts uz iepakojuma.

Bīstamības kategorijas: Uzliesmojoši šķidrumi 2.kat. Acu kairinājums 2.kat. STOT SE3. Signālvārds: Bīstami. Satur: Etanolu, izopropanolu. Produkta iedarbības raksturojums: H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus. EUHO66 – Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Drošības prasību apzīmējumi: P210- Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. P261- Izvairīties no tvaiku vai smidzinājuma ieelpošanas. P305 + P351 + P338- SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P501 – Atbrīvoties no iepakojuma kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Papildus marķējums: P102-Sargāt no bērniem.

Saistītās preces